Syair Al-Quran Pembawa Rahmat Dan Petunjuk Jalan Yang Lurus…

Syair Al-Quran Pembawa Rahmat Dan Petunjuk Jalan Yang Lurus…

0
SHARE

Al-Quran adalah kitab suci bagi umat islam. Selain kitab suci, Al-Quran juga merupakan sumber hukum utama dalam ajaran agama islam. Al-Quran berisi tentang wahyu-wahyu Allah SWT yang diturunkan pedada Nabi Muhammad SAW malalui perantaraan Malaikat Jibril.

Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk/pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sebagai pedoman hidup, isi/kandungan Al-Qur’an terbahagi kepada tiga elemen utama berlandaskan agama Islam iaitu Akidah, Ibadah, dan Prinsip-prinsip Syariat.